Algemene voorwaarden

 

Behandelingen
• AbloMassage is een praktijk waar massages (op locatie) worden uitgevoerd.
• Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseuse. Deze masseur is geen arts.
• Bij klachten altijd de masseur inlichten en eventueel navragen bij uw behandelend arts of u de massage mag onder gaan
• Als basis worden alle massages verricht door Arjan Blom In geval van ziekte, noodzakelijke afwezigheid of overmacht zal de massage geen doorgang vinden er wordt in deze een vervangende afspraak gemaakt
• Ik verricht geen erotische massages en/of erotische handelingen.
Wanneer seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staakt Ablomassage per direct de behandeling. U bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage inclusief eventuele reiskostenvergoeding en parkeerkosten schuldig.
• Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.
• Op verzoek een massage op locatie van de klant, verwacht Ablo massage dat uw ruimte schoon en hygiënisch is. In geval de ruimte niet schoon en hygiënisch geacht wordt, is de masseur gerechtigd de massage te annuleren met volledige betalingsverplichting van de klant.
• AblomMassage komt aan huis voor een massageafspraak vanaf 45 minuten. Eenpersoons massages van 30 minuten worden uitsluiten bij mij in de praktijk verzorgd.

Tarieven
• Alle particulieren tarieven zijn inclusief 21% BTW. Indien u het op prijs stelt kunt u achteraf een BTW factuur per email ontvangen.
• Alle massages binnen Goes zijn zonder reiskosten.
• Buiten een straal van 10 km, tot 30 km reisafstand vanaf Massagepraktijk Ontspanning rekenen wij € 0,39 per kilometer.
• Indien u een massage ontvangt bij AbloMassage heeft u geen recht op reiskostenvergoeding of compensatie voor uw transport.
• Eventuele parkeerkosten zullen worden doorberekend aan de klant.
• Bij alle massages kan maar 1persoon tegelijk geboekt worden Boekingen
• Alle behandelingen zijn persoonlijk
• Bij massages op ander locatie dan praktijk is Tussen 2 massages 45 minuten gereserveerd voor reistijd. Mocht deze tijd niet voldoende zijn zal ik contact met u opnemen om de afspraak ten hoogste met 30 minuten te verplaatsen.
Betaling
• U kunt ten tijde van de boeking de massage vooraf betalen door middel van een overboeking via van het bedrag Hierbij kunt u gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden.
• Direct na de behandeling kunt u de betaling á contant of per (mobiele) pin voldoen.
• In geval van een strippenkaart betaalt u het aantal massages voorafgaand van de 1e massage. Verdere voorwaarden kunt u lezen bij ‘Strippenkaart en cadeaubon.

Annulering
• Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos worden geannuleerd.
• Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
• Indien u zonder (schriftelijke) kennisgeving niet verschijnt zullen wij 100% van de massage aan u in rekening te brengen met 8 dagen betaaltermijn.
• Indien wij zonder (schriftelijke) kennisgeving vanuit uw zijde u niet aantreffen op de geplande locatie, datum en tijd, zullen wij naast de 100% van de behandeling ook alle reis- en parkeerkosten aan u in rekening brengen met 8 dagen betaaltermijn.
• In geval van overmacht door ziekte of overlijden in 1e of 2e lijn zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.
• In verband met andere werkzaamheden is AloMassage tot 1 week voor de gemaakte afspraak gerechtigd deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 4 weken na de originele afspraak voortgang kan hebben, zullen wij de betaling aan u retourneren.
Strippenkaart en cadeaubon
• Massagepraktijk Ontspanning uitgegeven strippenkaarten of cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheid:
• 1 t/m 3 massages: 6 maanden na de eerste afspraak.
• 4 t/m 6 massages: 12 maanden na de eerste afspraak.
• 7 t/m 12 massages: 24 maanden na de eerste afspraak.
• De strippenkaarten of cadeaubonnen kunnen niet omgewisseld worden voor contant geld.
• Elk door Massagepraktijk Ontspanning verstrekte abonnement heeft een maximale duur gedurende 1 abonnementstermijn. Er zal geen automatische verlenging plaatsvinden.
• Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
• Elke door AbloMassage uitgegeven strippenkaart of cadeaubon hebben een geldigheid van 1 Jaar met ingang van de eerst geboekte en verzilverde massage.
Aansprakelijkheid
• AbloMassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
• AbloMassage behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
• Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden gevraagd om schriftelijk toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
• AbloMassage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.
• AbloMassage heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen.
• AbloMassage mag van de betrokken klant een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens nooit vertaald zullen worden naar derden. Noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
• AbloMassage beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseur.
• Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van AbloMassage doen wij aangifte bij de politie.
• Alle massages die worden aangeboden door AbloMassage zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij AbloMassage is dit geheel op eigen risico.
• Bedrijfs massages geschieden onder dezelfde voorwaarden als hierboven benoemt. Enkele uitzonderingen zijn de afspraken rondom de betalingscondieteies.
• Facturen voor bedrijven zijn excl. BTW. Rijskosten zijn €0,50 excl BTW. Rijsafstand naar de bedrijven is niet gebonden aan het aantal km echter moet de duur van de totaal te behandellen personeelsleden in dat geval langer zijn dan 4 uur.
• AbloMassage zal bij bedrijfsmassages na proefperiode van maximaal 2 sessies een evaluatie houden met de verandwoordelijke binnen het bedrijf en zullen afspraken voor vervolg worden wastgelegt in een contract.
• Betaling van factuur bedrijfsmassages is 14 dagen tenzij anders afgesproken bij offerte traject.
• Ablomassage houd ook bij bedrijfsmassages een korte rapportage bij deze is voor de serkgever alleen op te vragen met schiftelijke goedkeuring van de betrokken medewerker.
• Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.
• AbloMassage. behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.
Wijzigingen Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Ontspanning ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.