(Docent) Kindermassage

Binnen mijn praktijk kunt u ook terecht voor kindermassage. Het is echter niet de bedoeling dat ik als masseur uw kinderen masseer, maar dat u leert om dit zelf te doen. Het geven van een lichte massage van voornamelijk de rug, nek, borst, buik en hoofd geeft rust en ontspanning. Vooral drukke kinderen of kinderen met een probleem in de prikkelverwerking kunnen veel baat hebben bij deze rustige en rustgevende manier van aandacht.

Wilt u dat ik als masseur uw kind(eren) masseer kan dit alleen in bijzijn van u als ouder of verzorger.

Als docent kindermassage kan ik ook kinderen leren elkaar op een juiste manier en respectvol aan te raken. Het elkaar masseren voorkomt pestgedrag en is goed voor de groepscohesie.